Inför kommande söndags mässa – HERRENS DOP

ÅRGÅNG B

Första läsningen: Jes 55:1-11 (Kom hit och få vatten! Lyssna så får ni liv!)

Som Guds barn genom dopet har vi alltid fritt tillträde inför vår himmelske Fader. I
varje ögonblick får vi be Fader vår. Ändå finns det också tider av särskild nåd då Gud
låter sig finnas (v. 6). I advents- och juldagarna är det extra passande att söka Guds
förlåtelse i bikten. Du kan ha missat det, men du hinner – idag är jultidens allra sista dag.
V. 1: Vad gratis vatten och mat är värd vet den som är utblottad och inte kan försörja sin
familj. Vissa människor hungrar och törstar andligt, efter förlåtelse, men vågar knappt
hoppas på den längre. Judarna i den babyloniska fångenskapen på 500-talet f.Kr. hämtade
tröst i Jesajas ord. Johannes döparen i Nya testamentet predikade nog som Jesaja till sin
tids judar vid Jordanfloden. Herren är god! Han planterar dig som ett träd nära vatten
(nära hans nåd, sakrament, kärlek, jfr Ps 1:3). Som fåret leds du över grönskande ängar
till viloplatsen vid lugna vatten (kyrkan, jfr Ps 23:2). Bibeln är hans vishet som mättar din
själ (Syr 24:1 ff), även när du irrat bort på vägar som inte är hans (v. 8). Löftena till David
(2 Sam 7:16) skulle uppfyllas, men gudsfolket skulle inte dominera över andra folkslag
utan bjuda in dem till den heliga Skrifts rikedomar (v. 3-5). Det blev kyrkans roll att göra
så.
Andra läsningen: 1 Joh 5:1-9 (Anden, vattnet och blodet)


Johannesbrevets motståndare gjorde tron abstrakt och individuell och därmed moraliskt
oförpliktande. Men den som älskar fadern älskar också hans barn (v. 1). Fattiga i vår tid
står i kö framför vattentankar där påfyllning inte är gratis (som den är i läsningen ovan).
De letar mat på soptippar. Vår religion är materiell. Jesus döptes fysiskt (vatten), dog en
brottslings fysiska död (blodet) och hans Ande gav fysiska, synliga gåvor (Apg kap. 2).
Så är även sakramenten konkreta (Katolska kyrkans katekes, nr 1115 och 1225).


Evangelium: Mark 1:7-11 (Du är min älskade son, du är min utvalde)


Anden kommer ned liksom en duva. Visionen är här personlig, bara Jesus ser den (jfr Joh
1:32). Jesu styrka är hans klippfasta mildhet, generositet och vishet som Jesaja
profeterade om (ovan). Inför Jesu makt blygs Döparen (v. 7). Markus version av Jesu dop
är kort: Jesus utrustas med Andens kraft, därefter sänder Anden honom genast till öknen
där han ska kämpa mot satan. V. 10 börjar på grekiska med ordet ”genast” (det syns
tyvärr inte i Bibel 2000). ”Genast” återkommer 40 gånger i Markus evangelium. Guds
kärlek har bråttom.

Källa: Katolska Liturgiska Nämnden