Trosundervisning

Inför kommande söndags mässa – 2023-11-19

TRETTIOTREDJE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG A Första läsningen: Ords 31:10-13, 19-20, 30-31 (Att finna en driftig hustru, vem förunnasdet) Författaren till denna läsning har nog en konkret kvinna, sannolikt sin hustru, i tankarna.Tacksam över hennes dygder ser han henne som en modell för andra, en idealbild – eninspiration för både kvinnor och män. ”Gudsfruktan” (v. …

Inför kommande söndags mässa – 2023-11-19 Läs mer »

Inför kommande söndags mässa – 2023-10-29

TRETTIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG A Första läsningen: 2 Mos 22:21-27 (Om du behandlar änkor och faderlösa illa skall minvrede väckas) Moses lag är relativt mild jämfört med dåtida kulturers lagsamlingar (egyptiska,kananeiska, babyloniska). Den betonar omsorg om socialt utsatta inklusive slavar. IsraelsGud vill väcka empati: ”Har du aldrig känt dig utanför i främmande land? Hur …

Inför kommande söndags mässa – 2023-10-29 Läs mer »

Inför kommande söndags mässa – 2023-10-22

TJUGONIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG A Första läsningen: Jes 45:1, 4-6 (Jag har fattat Kyros högra hand för att lägga folkenunder honom) Den persiske kungen Kyros (Kores) erövrade år 539 f.Kr. Babylon, dit judarna hadebortförts ett halvsekel tidigare. Hans toleranta välde betydde frihet för dem och för andraminoriteter (se slutet av Andra Krönikeboken och början …

Inför kommande söndags mässa – 2023-10-22 Läs mer »

Inför kommande söndags mässa – 2023-10-15

TJUGOÅTTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG A Första läsningen: Jes 25:6-10a (Herren Sebaot skall hålla gästabud för alla folk, ochtorka tårarna från alla kinder) Det som förutsägs här överträffar alla jordiska mått. Det är en högtid där hela världeninbjuds, den tar bort den slöja som höljer alla folk (v. 7) och utplånar döden. Den storamåltidsgemenskapen med …

Inför kommande söndags mässa – 2023-10-15 Läs mer »

Inför kommande söndags mässa – 2023-10-08

TJUGOSJUNDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG A Första läsningen: Jes 5:1-7 (Herren Sebaots vingård är Israel) Jesajas ”älskade vän” (v. 1), vingårdsägaren, är Israels Gud, folket är Guds ”plantering”(ett motiv vi ofta möter: Jes 27:2-5, Jer 12:10, Hes 15:1-8, 19:10-14, Ps 80:9). Gud hargett folket frihet, land och lag men är besviken på dess ringa trohet …

Inför kommande söndags mässa – 2023-10-08 Läs mer »