Trosundervisning

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-04-28

FEMTE PÅSKSÖNDAGEN ÅRGÅNG B Första läsningen: Apg 9:26-31 (Barnabas berättade för dem hur Saul på vägenhade sett Herren) Den radikale och nyomvände Paulus – som ännu kallades Saul – var illa ute,hans nya bröder och systrar i kyrkan vågade inte möta honom, de icke-kristnagrekiska judarna ville döda honom (det kan röra sig om gamla vänner […]

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-04-28 Läs mer »

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-04-14

TREDJE PÅSKSÖNDAGEN ÅRGÅNG B Första läsningen: Apg 3:13-15, 17-19 (Vägvisaren till livet dödade ni, men Gud haruppväckt honom från de döda)Petrus har botat en förlamad man i Jesu namn. Folkmassan skockas kring honom ochJohannes när de börjar sin kvällsundervisning i Salomos pelarhall. Alla stirrar på dem.Petrus förklarar vad Gud har velat visa med detta under:

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-04-14 Läs mer »

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-04-07

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN ÅRGÅNG Beller DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG I den tidiga kyrkan döptes man gärna på påskdagen. Man fick en vit dopdräkt(som ministranternas vita alba i dag). Man bar den under en vecka med dagligabesök i kyrkan. Söndagen efter påsk var sista dagen, så denna dag fick namnetDominica in albis (Vita söndagen). Den helige påven

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-04-07 Läs mer »

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-03-24

PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN ÅRGÅNG BSTILLA VECKAN Evangelium vid palmprocessionen: Mark 11:1-10 Alternativ läsning årgång B: Joh 12:12-16) Evangelisternas berättelser om Jesu intåg i Jerusalem är starktöverensstämmande: de små detaljer som skiljer dem åt kompletterar bilden tillen övertygande helhet. Jesus väljer att komma till Jerusalem från Olivbergetöster om staden. Enligt profeten Sakarja (Sak 14:4; Hes 11:23)

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-03-24 Läs mer »

Inför kommande Söndags mässa – 2024-03-10

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN ÅRGÅNG B Alla läsningarna kan idag tas från årgång A i stället för följande. Första läsningen: 2 Krön 36:14-16, 19-23 (Guds vrede och barmhärtighet motsitt folk)Krönikeböckerna och Kungaböckerna avlutas med Jerusalems undergång år587/586 f.Kr. då den babyloniske kungen skövlade Jerusalem, brände ner Gudstempel och förde bort de viktigaste invånarna till fångenskapen

Inför kommande Söndags mässa – 2024-03-10 Läs mer »

Inför kommande Söndags mässa – 2024-03-03

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN ÅRGÅNG B Idag kan alla läsningarna alternativt hämtas från årgång A. Första läsningen: 2 Mos 20:1-17 (Lagen gavs genom Mose)(Alternativ kortare läsning: 2 Mos 20:1-3, 7-8, 12-17)Mitt i vår långa botgöring inför påsken ställer kyrkan oss framför tio Guds bud.Förbudet mot att avbilda Gud förstås bäst som en del av första

Inför kommande Söndags mässa – 2024-03-03 Läs mer »