Trosundervisning

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-07-21

SEXTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG B Första läsningen: Jer 23:1-6 (Jag skall samla dem som finns kvar av mina får,och jag skall ge dem nya herdar) Guds indignation över folkets dåliga ledare är stor. Jeremia anar, liksom Jesaja,Messias vid horisonten (v. 5-6; jfr 33:15-17). Den gode herden, Frälsaren,kommer att vara Gud själv (Joh 10:11f; Hes […]

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-07-21 Läs mer »

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-07-14

FEMTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG B Första läsningen: Am 7:12-15 (Träd fram som profet inför mitt folk Israel) Guds sanna tjänare bryr sig inte om lön, bara om sitt uppdrag. Amos höll djur ocharbetade med fruktodling (v. 14). Han var inte ”professionell” profet, inte kungligtavlönad (som prästen Amasja här), men har av Gud fått befallning

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-07-14 Läs mer »

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-06-30

TRETTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG B Första läsningen: Vish 1:13-15; 2:23-24 (Genom djävulens avund kom döden in ivärlden)Vishetens bok (Salomos vishet) har som grundtema hoppet om odödlighet för derättfärdiga och den belöning eller det straff som väntar efter döden. Därför bör talet i v. 14om att inget gift dräper och att döden inte bor på

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-06-30 Läs mer »

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-06-16

ELFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG B Första läsningen: Hes 17:22-24 (Jag låter det låga trädet växa högt) Hesekiel upplevde den nationella katastrofen på 500-talet f.Kr: Juda rikes undergång,templets förstörelse och bortförandet till exilen i Babylon. Han talar här om denkommande Messias och hans rike. V. 24 (det höga trädet blir lågt och det låga högt)

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-06-16 Läs mer »

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-06-02

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID ÅRGÅNG B Första läsningen: 2 Mos 24:3-8 (Med detta blod bekräftas det förbund som Herren harslutit med er)Mose hällde blodet från de slaktade tjurarna i skålar, som han sedan skulle stänka påfolket som bekräftelse av förbundet med Gud. När Jesus på skärtorsdagskvällen lyfter uppden stora kalken, full av vin, som

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-06-02 Läs mer »

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-05-19

Pingstdagen Utan den helige Ande är Gud långt borta, stannar Kristus i det förflutna, är evangeliet död bokstav, är kyrkan bara en organisation, är auktoriteten dominans, är missionen propaganda, är liturgin en besvärjelse, är kristet handlande en slavmoral. Men i den helige Ande har kosmos uppstått och jämrar sig i Rikets födslovåndor, är den uppståndne

Inför kommande Söndags Mässa – 2024-05-19 Läs mer »