Sankt

Bernadette

Kapellförsamling Ängelholm

Aktuellt

Kommande högtid

Kommentarer till Mässans läsningar (KLM).

Trosundervisning
pantocrator

Första Söndagen i Advent

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT ÅRGÅNG B Första läsningen: Jes 63:16b-17;64:1-8 (O att du slet itu himlen och steg ner) Blir vi frälsta? Vi syndare är nedsölade som barn som släpar in all gatans smuts på skornautan tanke på vem som måste städa efter oss. Vi

Läs mer »

Kommande aktiviteter


december 2023

Mässa - Första Söndagen i Advent - 2023-12-03
Rosenkransen - 2023-12-03
Sakramental tillbedjan - 2023-12-08 - 2023-12-09
RORATE CAELI mässa - 2023-12-09
Mässa - Andra Söndagen i Advent - 2023-12-10
Rosenkransen - 2023-12-10
St. Nikolaus Fest - 2023-12-10
RORATE CAELI mässa - 2023-12-16
Mässa - Tredje Söndagen i Advent - 2023-12-17
Nyheter
pantocrator

Trosavslutning – Tullakrok – Hembygdsparken

Hej Allesamman! Som  tidigare nämnts ses vi  kl.9.30 i källaren till vårterminens sista trosundervisning, rosenkransen kl.10.00 och därefter mässa kl.10.30. DÄREFTER samlas vi hela församlingen  i TULLKROK – HEMBYGDSPARKEN. Vi tar med oss egen matkorg, innehållande korv, hamburgare, ketchup, senap bröd till detta…. DET som 

Nyheter
pantocrator

Utdrag ur Katolska Kyrkans Katekes beträffande Kardinaldygderna

1803     ”Det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta” (Fil 4:8). Dygd innebär en inre hållning hos människan att ständigt och

Nästa Sakramentala Tillbedjan

08 dec

Sakramental tillbedjan

2023-12-08 - 2023-12-09    
18:00 - 06:00
Bön hela natten som avslutas med mässa lördag - kl.06.00

Sakramental tillbedjan

"The time you spend with Jesus in the Blessed Sacrament is the best time you will spend on earth. Each moment that you spend with Jesus will deepen your union with Him and make your soul everlastingly more glorious and beautiful in Heaven, and will help bring about everlasting peace on earth,"
- Blessed Mother Teresa of Calcutta

Rosenkransen

"Inse kraften i dina händer med rosenkransen, för i dina händer har du Guds kraft. Om du inte känner igen Rosenkransen kan du då förvänta dig att bli igenkänd av Min Son?"
-Vår Fru, 6 oktober 1970

Trosundervisning

För Kommunionsbarn - Konfirmander

St Bernadette Soubirous

"I shall spend every moment loving. One who loves does not notice her trials; or perhaps more accurately, she is able to love them.

I shall do everything for Heaven, my true home. There I shall find my Mother in all the splendor of her glory. I shall delight with her in the joy of Jesus himself in perfect safety."

Frågor?

För frågor angående registrering i församling, dop, vigsel, begravning och dylikt.