Inför kommande Söndags Mässa – 2024-06-09

TIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG B


Första läsningen: 1 Mos 3:9-15 (Jag skall väcka fiendskap mellan din avkomma och
hennes)

Protoevangeliet (den goda nyheten i förväg) kallas Guds löfte i denna läsnings v. 15. En
gång ska Messias, Evas avkomma, rätta till allt som gick fel. Eva, oroad av sin synd,
upprättas av Maria, som oroas över det onda som görs mot hennes son. Evas synd födde
död, Maria höll uppståndelsen och livet (Joh 11:25) i sina händer.


Andra läsningen: 2 Kor 4:13 – 5:1 (Jag tror, därför talar jag)
Paulus förtalas av motståndare och förföljare. Många ser honom hellre död än levande,
vänner överger honom, ständigt frestas han att ge upp. Men aposteln hålls vid liv av
tanken på löftet om uppståndelsen, det osynliga som är evigt (v.18).


Evangelium: Mark 3:20-35 (Hur kan Satan driva ut Satan?)
Pressen på Jesus är extrem. Jesus anses av några i sin släkt ha blivit galen (jfr Joh 8:48).
Det sägs aldrig att jungfru Maria tänkte så (även om hon kommer till sedan och söker
Jesus, v. 31). Hon visste vem Jesus var och led under allt förtalet mot honom. Onda ord
hade redan den gamle Simeon förberett henne på (se Luk 2:34-35).
Att bli känd som ”Messias” eller ”profet” var politiskt livsfarligt. Möjligtvis söker
familjen efter en utväg att rädda Jesus. Om han förklarades sinnessjuk skulle han lämnas i
fred. Bibelspecialisterna däremot har kommit för att kungöra att Jesu mirakel är
svartkonst. Beelsebul (djävulen) betyder ungefär ”flugornas herre” (dvs. ”skitgud”). Jesus
vill tala de skriftlärda till förnuft: demonbesatthet är Satans verk, men det faktum att Jesus
river ner vad Satan har byggt upp bevisar att Jesus agerar mot Satans intressen och är
starkare än han. Att kalla detta för ondska är hädelse, en kränkning av Gud. Om man
utmålar Guds godhet som något djävulskt, då kan man givetvis ALDRIG förlåtas. Man är
då som den sjuke som syr ihop munnen för att han inbillar sig att medicinen är gift. Detta
är ”synden mot den helige Anden”. Så länge vi lever kan allt förlåtas, också synder mot
den helige Ande. Man kan ångra sig och bikta sig. Jesus talar inte om motståndarnas
eviga dom utan om den position de just nu intar. De ska lämna den positionen, nu och
fullständigt, om de vill frälsas.
Vad vill Maria tala med sin son om? Vad betyder Jesu ”bröder”? Katolska kyrkan lär att
Maria inte fick fler barn än Jesus, hon förblev jungfru för alltid, helt hängiven åt Gud
(Katolska kyrkans katekes, nr 510). Poängen i denna scen är: kyrkans gemenskap är nu
allt för Jesus. Vi räknas till hans familj om vi gör Guds vilja. Främst av alla gjorde
Maria det. Hon sa JA av hela sitt hjärta (Luk 1:38). Hon är föredöme och moder för
resten av ”familjen”, kyrkan.

Källa: Katolska Liturgiska Nämnden