Inför kommande söndags mässa – 2023-11-12

TRETTIOANDRA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG A

Första läsningen: Vish 6:12-16 (Man finner henne om man bara vill söka)

En vänlig, klok, uppmärksam kvinna som gärna söker sin mans blick och vill vara med
honom – är det inte drömhustrun? Precis så är Visheten, vill denna läsning säga oss.
Vishet är inte att vara ett geni som Salomo, professor i filosofi eller stormästare i schack,
utan att kunna se sig omkring och tänka sig för, vara empatisk, rättvis, skynda långsamt.
Gud vill komma oss till mötes i vår goda vilja och skänka nyttiga insikter. Morgonen (v.
14) är en nykter tid då man får ordning på tankarna, den bästa stunden för bön. Att vakna
tidigt för att man oroar sig för ett svårt möte är utmärkt. Det ger tillfälle att tänka ut en
strategi – med Gud.

Andra läsningen: 1 Thess 4:13-18 (Jesus skall föra till sig de avlidna tillsammans med
honom)

(Alternativ, kortare läsning: 1 Thess 4:13-14)

”Din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i
härlighet” – så ber vi i mässan. Paulus och de första kristna levde i ett brinnande hopp om
Jesu snarliga återkomst. När den ska ske vet ingen (1 Thess 5:1 ff; jfr Matt 24:37-44,
Mark 13:35, 2 Pet 3:10, Upp 3:3, 16:15). Jesus själv sa att han inte visste det, bara Fadern
(Mark 13:32). Jesu återkomst dröjer men den kommer. Paulus konkreta föreställningar
om hur det ska gå till bygger på vad Jesus har sagt (v. 15 – här får vi ett Jesusord som inte
finns i evangelierna). Beskrivningen vill understryka att återkomsten blir verklig, ingen
kommer att missuppfatta den.

Evangelium: Matt 25:1-13 (Brudgummen är här, kom ut och möt honom!)

Jesus varnar här mot halvhjärtad fromhet. Sanningen är ju att de oförståndiga flickorna
inte brydde sig om hans sak. Därför tänkte de sig inte för och satsade inte på att det kunde
bli jobbigt. Tänk om de förståndiga flickorna hade delat sin olja med de dåraktiga av ren
snällhet, hade det ökat deras motivation? Knappast, de hade nog tappat tålamodet redan
vid 22-tiden: ”Vill den där brudgummen låta oss vänta halva natten? Vad är det för stil?
Han kan hålla sin fest för sig själv!” Om man bärs av en sådan attityd i botten missar man
himlen. Därför var det ganska förståndigt gjort av de förståndiga flickorna att inte dela sin
olja med dem. Frälsningen beror på hjärtats inriktning, trons val har en personlig sida som
inte kan delas med andra. Du ska inte bli delaktig i deras slarv och så komma för sent till
festen med dem, bli inte medberoende i synd. Herren lär oss här en viss ”obarmhärtighet”
som är berättigad.
Jesus visste att återkomsten skulle dröja. Därför, sa han, kommer kärleken att kallna hos
de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad (Matt 24:12-13).
Oh when the saints go marching in… Lord, I want to be in that number!

Källa: Katolska Liturgiska Nämnden