Inför kommande Söndags mässa – 2024-02- 04 – KYNDELSMÄSSODAGEN

KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET


Denna kalla vintersöndag firas KYNDELSMÄSSODAGEN – den motsvarar
den glädjerika rosenkransens fjärde mysterium. I kyrkan håller vi tända ljus i
händerna (”kyndel” = ljus). Vi firar att Gud uppfyllde Gamla testamentets
sekellånga längtan och äntligen kom till sitt hus, templet i Jerusalem. Profeten
Malaki hade förutsagt: Plötsligt ska han komma till sitt tempel, den härskare
som ni ber om … men vem kan uthärda dagen då han kommer? (Mal 3:1-2).
Uthärda? Guds Son vill inte skrämma oss, han bärs fram som en fyrtio dagar
gammal, hjälplös baby i Marias famn – Guds Son vill i allt bli lik sina bröder
(Hebr 2:17). Överraskande? Ja, om man glömmer det gudomliga barnet, vars
ankomst den store profeten Jesaja hade talat om (t.ex. Jes 9:2-7).
Symeon och Hanna, de två åldringarna, Gamla testamentets fromma, känner i
dagens evangelium igen Messias som bärs fram av de två unga, Maria och Josef,
Nya testamentets fromma (Luk 2:22-40). Inga andra än dessa två, ständigt
bedjande troende, fick av Anden veta att Messias hade kommit. Symeon tar
Jesus i sina armar och kallar honom för ett ljus med uppenbarelse åt
hedningarna – ord som pekar framåt mot det kristna missionsuppdraget (Matt
28:18-20). Det välsignade ljuset du får i mässan denna dag ska du inte lägga
tillbaka i korgen utan ta med dig hem. Även du är missionär för det sanna ljuset
som ger alla människor ljus (Joh 1:9), för honom som sa: Den som följer mig
skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12). I vinterns bitterkalla
dagar kan du som Jesus vara ljus och värme för andra!


Läsningar på denna dag: Mal 3:1-4; Heb 2:14-18 och Luk 2:22-40 eller Luk
2:22-32

Källa: Katolska Liturgiska Nämnden