Inför kommande söndags mässa – 2023-07-16

FEMTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG A

Första läsningen: Jes 55:10-11 (Regnet får jorden att grönska och bära frukt)


I dagens evangelium betonar Jesus hur viktig vår egen insats är för att hålla
hjärtat öppet och rent, så att det kan ta emot hans utsäde, ordet, nåden. Men en
aldrig så väl bearbetad och gödslad mylla duger ingenting till utan det
livgivande regnet från ovan. Sträck dina armar uppåt – du är inget annat än en
törstande växt.


Andra läsningen: Rom 8:18-23 (Skapelsen väntar otåligt på att Guds söner
skall uppenbaras)


Tanken går till Adam efter syndafallet och den ”förbannade” åkerjorden, full av
törne och tistlar för hans synds skull (1 Mos 3:17-19). Synd skapar
tomhetskänsla, leda (jfr v.20: Pred 1:2), men Gud planterade hopp (v. 20) i den
andliga miljöförstöringen. Med Kristus blir vi en helig skörd, jordens
förstlingsgåva (v. 23; jfr 3 Mos 23:15-21).


Evangelium: Matt 13:1-23 (En man gick ut för att så)


Denna liknelse ingår i en serie av sju (Matt kap. 13, som kallas Jesu liknelsetal).
Jesus står i en båt några meter ute i sjön – av säkerhetsskäl. Vi får tänka oss
apostlarna som bodyguards runt honom i vattnet. Nu talar han om att lyckas och
misslyckas med Guds ord. Kyrkan är en gemenskap, men var och en har eget
ansvar. Där jag bor finns ett stort område med kolonilotter som man kan hyra –
men vilka skillnader mellan dem! Det finns välsködda och övergivna lotter,
granna blomsterfält och trista ogräsmattor. I Jesu landskap (Galileen) var
marken inte lika väl bearbetad som vår, klippblock kunde gömma sig under
myllan och kampen mot ogräs var seg och utan slut. Man sådde inte som vi
(vända jorden först, sedan lägga i frön) utan strödde ut frön lite överallt och
plöjde sedan ner dem. Så råkade en del falla på vägkanten, en del i ogräsmark.
Liknelsen behöver ingen förklaring – den ger Jesus själv i v. 18 f.
Mellanspelet – v. 10-17 – förvirrar många. Ville Jesus att folket INTE skulle
förstå honom? Gud kan välja att göra grova syndare oemottagliga för sanningen
(jfr 1 Kung 22:19-23 – är det så vår tids sekularisering blev till?) men det är
knappast vad Jesus menar här: liknelser använder man för att tydliggöra något,
bli förstådd, inte missförstådd (att förstå Jesu lära är just ett grundtema hos
Matteus, jfr v. 23). Evangeliet, Gudsrikets mysterier (v. 11), ska inte gömmas
utan ropas ut från taken (jfr Luk 12:3; Matt 5:15-16). V. 12: Den som har
(öppnat hjärtats dörr) ska få i överflöd (andliga framsteg). Är du hård som en
trampad stig, eller upptagen av allt annat än Gud, som en ogräsbevuxen jordlott,
eller gömmer du på inre ”stenar” (dolda synder, motvilja, bitterhet)? Låt ångerns
tårar mjuka upp stigen, biktens spade rensa upp, och förlåtelsens tröst bota ditt
sårade hjärta! Saliga blir då dina ögon som ser det du ser, och dina öron som hör
det du hör (jfr v. 16; 1 Kor 2:9).

Källa: Katolska Liturgiska Nämnden