Pingstnovena – 2023-05-19

Bönen

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,

och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration

så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja

och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.


  • OBS Fler översättningar tillgängliga via länk nedan.

Källa: Sveriges Kristna Råd – https://www.skr.org/pingstnovena-10-arsjubileum-for-gemensam-bon-infor-pingst/