Mässa – Apostlarna S:t Petrus och S:t Paulus högtid * Påbjuden högtid

Mässa - Apostlarna S:t Petrus och S:t Paulus högtid * Påbjuden högtid

När

2024-06-29    
Hela dagen

Var

Rönnekyrkan
Skolgatan 33, Ängelholm, Skåne, 262 31, Skåne

Event Type

Specifika tider kommer senare…

 

De båda apostlafurstarna led martyrdöden under Nero (år 64 eller 67; jfr Joh 21:18 f.). Petrus korsfästes men bad att få huvudet vänt nedåt, då han ansåg sig ovärdig att dö på samma sätt som Mästaren. Paulus fick som romersk medborgare ett mindre nesligt straff: han halshöggs. Den 29 juni år 258 under Valerius förföljelse av kyrkan i Rom skall deras kvarlevor temporärt ha flyttats från platserna för deras respektive martyrium till S:t Sebastians katakomber söder om stadsmuren. Dagen har sedan dess firats som deras gemensamma högtid. Allmän helgdag i Sverige t o m 1772.

Läsningar

Apg 12:1-11; Ps 34:2-9; 2 Tim 4:6-8, 17-18; Matt 16:13-19

Källa: www.katolskakyrkan.se